[website maken] [website bouwen] [index]


Glasparelstralen:


Roestvrijstalen objecten voor de levensmiddelenindustrie, kunstwerken, sierwerken, constructiewerken etc. worden behandeld met een speciaal hiervoor geschikt product (glasparel).
De roestvrijstalen objecten zullen na het glasparelstralen een zilverkleurig metallic uiterlijk krijgen.

Het glasparelstralen wordt in een speciaal daarvoor geschikte ruimte uitgevoerd om allerlei verontreinigingen te voorkomen.

Tevens beschikt onze cabine over magnetische reiniging om de kleine ijzerdeeltjes die vrijkomen tijdens het proces uit het glasparel te filteren.Voorbehandeling voor het glasparelstralen:


Het dient aanbevolen de roestvrijstalen objecten vooraf te laten beitsen en passiveren om problemen met eventuele roestvorming te voorkomen. Bij het lassen van RVS ontstaan oxidelagen die de zogeheten aanloopkleuren veroorzaken . Zulke lagen worden verwijderd door het metaaloppervlak te laten beitsen. Het salpeterzuur tast RVS niet aan, het lost wel de oxiden en de bij sommige bewerkingen achtergebleven ijzerdeeltjes op. Hierdoor wordt elektrochemische corrosie voorkomen. Het dient aanbevolen deze informatie te verifiëren bij een beits/passiveer bedrijf in uw omgeving.  Wikor B.V. is niet verantwoordelijk voor bovengenoemd proces en dient uitsluitend door een daarvoor bestemd bedrijf te worden uitgevoerd.