[website bouwen] [website maken] [index]

Staalstralen:


Bij het stralen wordt een korrelvormig materiaal met kracht tegen het oppervlak geblazen om onzuiverheden zoals roest, walshuid en oude verflagen te verwijderen.
Het oppervlak wordt door het stralen ruwer, daardoor verbetert de hechting van de aan te brengen verflagen.

Bij het stralen wordt gebruik gemaakt van olie vrije perslucht, welke middels een luchtkoeler wordt ontdaan van eventueel aanwezig vocht. Het straalmiddel kan gezien de hardheid vele malen opnieuw worden toegepast en wordt tevens in onze eigen installatie gerecycled.

Het behandelen van stalen constructie delen geschied conform ISO-8501-1:1988(E) deze constructies worden daarna geconserveerd in een door de opdrachtgever opgegeven verfsysteem. Wanneer er geen speciale eisen worden gesteld, zullen wij een verfsysteem met onze leverancier samenstellen.
Hierbij spelen een aantal standaard gegevens een belangrijke rol; condities, omgeving, levensduur, wel of niet in kontact komen met levensmiddelen, chemische belasting, te verwachten uiterlijk etc. voor een correct verfsysteem.